(Psycho-) Analiza


Psychoanaliza Jungowska (od jej twórcy – C. G. Junga), wywodząc się z klasycznego podejścia psychoanalitycznego, pomieszcza w sobie zainteresowanie biografią osobistą, służy odzyskiwaniu tego co stłumione i wyparte. Docenia wagę wyjaśniania przeszłości, rozumienia konsekwencji minionych doświadczeń i poszukiwania dróg uwalniania się od nich. W tym aspekcie jest więc pogłębionym procesem psychoterapeutycznym.

Psychoanaliza Jungowska jest jednocześnie procesem zorientowanym ku przyszłości, koncentrującym uwagę na celowości życia jako procesu rozwoju, wzrostu osoby. Wspomaga proces indywiduacji, czyli stawania się tym, kim dana osoba jest w swojej - jeszcze nie w pełni rozpoznanej - głębi. W tym aspekcie analiza jungowska służy transformacji osobowości, jest procesem ukierunkowanym na wydobywanie z nieświadomości tego, co jeszcze nie zostało odkryte – by dzięki temu żyć pełniej.