Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia to proces wewnętrzny, którego celem jest poprawa funkcjonowania w różnorakich sytuacjach życiowych oraz wzmocnienie zdolności radzenia sobie z emocjami z nich wynikających.

Niezależnie od tego, czy psychoterapia jest procesem leczenia traum z dalekiej przeszłości, utrwalonych problemów osobowościowych, rozwiązywaniem aktualnych problemów w relacjach osobistych lub społecznych czy drogą wychodzenia z kryzysu – zawsze jest poszukiwaniem lepszej jakości życia, zmniejszeniem cierpienia, odzyskaniem równowagi wewnętrznej.